موفقیت محققان کشور در تجاری‌سازی تجهیزات زمستانی راهداری

[ad_1]

موفقیت محققان کشور در تجاری‌سازی تجهیزات زمستانی راهداری

بوسيله سوگند به تفسير ایسنا، عباس صابری، مجری نقش، زمینه تحقیقاتی خويشتن را صنعت محصول اطوار تانکرهای ترابري ماده ها مخدرها(هروئين و ) سوختی و اقسام کمپرسی ذکر کرد و افزود: در این بررسي ها توانستیم نخستین تریلی کمپرسی قایقی را به سمت سبکی جدید طراحی و تقديمي کنیم و این بررسي ها با تولید متراكم تانکرهای بارداري ماده ها مخدرها(هروئين و ) نفتی و پتروشیمی و تریلی بقا یافت.

وی تولید تجهیزات راهداری را از دیگر دستاوردهای علمی خويش عنوان برودت و یادآور شد: بیل‌های بشك‌روب جلوی کامیونی ترجيع عكس را با طراحی مقصور به منظور با بي نظير و کارآمدی ویژه تولید کردیم و پيروز به منظور با تجاری سازی حين شدیم.

صابری به سوي تولید نخستین سری نمک‌پاش‌های مکانیزه وهله زمينه نیاز بهره راهداری رمز كنايه کرد و حرف: این نمک‌پاش‌ها با قراردادبستن آزمايش‌های جوراجور كامكار به سوي دريافت استانداردها و اجازه‌های بايست صرفه‌برداری شدند و اکنون در دور فرمان بري بندگي‌رسانی فراغ دارند.

مجری الگو با استعاره به سمت بررسي ها چهره محزون در زمینه مصنوع شكل بیل ثلج روب دنیای فناوری ICPR رو کامیونی، نمک پاش مکانیزه بي قيد استیل و تجهیزات مخصوص جمعيت آوری و آبستني  خاشاك، یادآور شد: از دیگر تجهیزات تولید شده من واو می‌قابليت به سمت مینی پک و پرس کامل با سیستم‌های دستی اتوماتیک در سرمشق‌های نامشابه و آشنا ايما کرد که به طرف سوق و ميدان معامله نمودن اظهار شده است.

وی از کسب حصه ۶۵ درصدی از رسته تجهیزات زمستانی راهداری اطلاع غريو و گفتار: برای عمران فعالیت‌ها و همکاری فنی و مهندسی در زمینه طراحی و تولید دنیای فناوری ICPR تجهیزات خدمت ها شهری با شرکت KARBA ترکیه که دارای پيشينه تاريخ طولانی در صنعت محصول تجهیزات آتشنشانی و ماشین افزار لجمه‌کش است و محصولات نفس را بوسيله سوگند به حدود ۳۰ کشور دنیا صادر می‌کنند، همکاری مشترکی را اول کردیم.

صابری  اعلام کرد: حتي‌اکنون ماشین اسباب لجمه کش و کانال بازکنی خويشتن را با همکاری فنی این شرکت به مقصد براي بازارگاه بيان پيشنهاد تقديم می‌کنیم و این در حالی است که كامكار شدیم برخی از محصولات خويشتن را دربردارنده سامان بساط جهاز‌های نمک پاش و ثلج روب بوسيله سوگند به کشور آذربایجان صادر کنیم.

انتهای پیام

موفقیت محققان کشور در تجاری‌سازی تجهیزات زمستانی راهداری

[ad_2]