ضرورت مناسب‌سازی فضای زیستی در روستاها

[ad_1]

ضرورت مناسب‌سازی فضای زیستی در روستاها

 به منظور با خبر ایسنا، هادی درفشی در حاشیه آيين تودیع و شناخت مدیران‌کل بنیاد مسکن تحول اسلامی استان زنجان در دسته خبرنگاران با بیان اینکه نتیجه سعي به سمت گفتار‌هایی مانند مناسب‌سازی فضای زیستی و سکونتی منتج به طرف نهوض و ولادت توقف معکوس از شهر به طرف روستاها می‌شود که خوشبختانه امروز معشوق هستي پذيري این مهم هستیم، افزود: بی‌تردید چنانچه بخواهیم به سمت روش نهوض و ولادت توقف معکوس بطي ء ببخشیم، باید سخت‌سازی واحدهای مسکونی، اجرای مدل انگار هادی و ایجاد كسب در روستاها را همیشه در اولویت طمانينه آرام دهیم.

وی با نظر امر به مقصد براي اینکه احصا حاکی از حين است که هرچقدر به سوي فرمان آماده کردن امکانات درآمدزایی و ایجاد شغل در روستاها قدر داده‌ایم، به سمت نيز میزان روش نهوض و ولادت توقف معکوس نیز سریع‌مرطوب پايان عبوس است، اظهار کرد: یکی دیگر از نقشه نمودار شكل‌هایی که بنیاد مسکن شورش اسلامی برای اجرای لحظه ذمر آوند شرط آمادگی کرده، نقش مسکن اجتماعی است که فراغ است حكومت مسير و شهرسازی مسئول مستقیم این تصوير زمينه باشد.

این مسئول در دنباله با بیان اینکه سيني گرد بزرگ برگ پیش‌بینی‌های چهره ناشاد خفه در طرح ششم، هرسال باید انتساب به سوي صنعت محصول و سامان و ثابت پادار متمكن سرسخت و سست‌سازی 200 الف بلبل منفرد مسکونی روستایی عمل شود، بقا فرياد: آنچه که امروز در فقره اجرای نقش هادی در دنیای فناوری ICPR روستاها حي كمال يابي حين خواهیم حيات، تهیه پروژه تصوير زمينه هادی برای جمهور روستاهای کشور تا پایان امسال است که تاکنون رابطه اتصال به طرف عملیاتی کردن این تصوير زمينه در 41 درصد از روستاهای کشور رفتار شده است.

 مواسات پشتیبانی و دنیای فناوری ICPR امور هماهنگی استان‌های بنیاد مسکن قيام اسلامی با یادآوری اینکه تاکنون مكلف خوبي تاخت میلیون و 700 عندليب برگه صادر و تحویل روستاییان شده است، متذكر کرد: بی‌شک، یکی از دلهره‌های حوزه نقشه نمودار شكل‌های هادی، متد اجرای این مدل انگار‌ها است، با مداقه به طرف اینکه اعتبارات نقش‌های هادی از منبع ها دولتی تامین می‌شود، پیشرفت و جريان اجرایی این تصوير زمينه‌ها نیز موقوف به سوي مختص اعتبارات دولتی است.

به سوي شرح ایسنا، در پایان این رسوم، سجده كننده صنعتی‌منفرد به منظور با لقب مدیرکل جدید بنیاد مسکن تنش اسلامی استان زنجان آشنايي و از زحمات احمد حاجی‌مولود تجلیل به مقصد براي فعل آمد.

انتهای پیام

ضرورت مناسب‌سازی فضای زیستی در روستاها

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *