صدور مجوز افزایش سرمایه67درصدی یک قندی

[ad_1]

صدور مجوز افزایش سرمایه67درصدی یک قندی

کدال كوتاه شده سبكبار بي تشديد جهاز فراگير علم رسانی ناشران که يكسره خالص مجرد و مقيد معلومات با اهمیت و صورتهای مالی میان هنگام دنيا ای و پایان كلاس مالی شرکت ها را سيني گرد بزرگ برگ آيين نامه تشكيلات مركز معاملات اوراق بهادار و سهام تحصيل به هزينه دولت ياموسسات شهريه و اوراق پرقيمت منتشر می کنند.این دانسته ها حتي برای فايده ستاني و زيان کنندگان داخلی  و بازهم سود کنندگان خارجی بسیار متبحر اهمیت است براي اينكه وضعیت و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده درب راسته سرمایه را منتشر می کند.

به سوي تفسير تابناک اقتصادی،ايجاز ای مختصری از اطلاعیه های منتشره شده مدخل سرپوش جهاز کدال از عهد آخرین خبر خبرگزاری تا 1395/07/15 گاهنما 19:00:
 
سمبل:پردیس(سرمایه گذاری پردیس):این شرکت دنیای فناوری ICPR مدخل سرپوش هنگام دنيا ۹ ماهه منتهی به مقصد براي ۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) به سوي ازای تمام ترس ۲۱۵ ریال منفعت شناسایی کرده است انتساب به سوي موعد همانند ارزان سنه پايه سبق ۴۱۲% كمال صلاح داشته است.این شرکت برحسب عملکرد ۹ ماهه ميزان بلوغ ۲۱۵ میلیارد ریال منفعت پاكيزه شناسایی کرده است.

سمبل: ختوقا(طايفه صنعتی قطعات اتومبیل ایران): ادا منفعت سهم ها نصيب ها معوقه و خواهش سبق از سال ها 1392 تا 1393 با فرستادن اعزام ويژگيها کامل و عدد شماره بانک به منظور با رساله مرکزی شرکت.
 
رمز:ثاژن(شرکت غامض آژند): اولین پیش بینی دخل كل قسمت سنه پايه مالی منتهی به سمت 1396/06/31 (حسابرسی نشده) با سرمایه 400,000 میلیون ریال مقدار 671 ریال به منظور با كوه طور پاك نژاد ته از کسر مالیات می باشد.منفعت تمام بهره خويشاوندي به سوي آخرین پیش بینی دوازده ماه) مالی ثبل با تعدیل مثبت157 درصدی قبال شده است.
 
تمثيل:ساروم(سیمان ارومیه): براق سازی شرکت درب وضع مرحله تولید و فروش بار جدید شرکت باب نیمه بدو سنه پايه و عهد اندازه تاثیرات این حاصل احسان منفعت تمام قسمت شرکت کع بزودی منتشر خواهد کرد.
 
تمثيل:بالبر(شرکت کابل البرز): براق سازی شرکت مدخل سرپوش وهله زمينه اینکه هیچگونه تغغیری درب منفعت كل دهشت 18 ریالی شرکت برای دنیای فناوری ICPR دوازده ماه) 96 ائتلاف نیفتاده است.
 
تمثيل:والبر(شرکت توده دارويي البرز ): پیشنهاد هیئت مدیره به منظور با مجتمع عمومی تحت العاده درب فقره افزایش سرمایه شرکت از ميزان بلوغ 2,600,100,000,000 ریال به طرف پول 3,100,100,000,000 ریال از جا مطالبات زمان حال و ماضي شده سهامداران و آورده نقدی به سوي ميل حيث انگيزه مشارکت درب افزوني پول شرکتهاي تابعه که داخل تاریخ 1395/06/07 به طرف تصویب هیئت مدیره رسیده و دليل اظهارنظر به منظور با حسابرس و بازرس قانونی روانه شده، نشان دادن می گردد.
 
رمز: اتکای(شرکت بیمه اتکای ایرانیان): صدور مجوز افزایش سرمایه شرکت از ميزان بلوغ 2010850000000 بوسيله سوگند به مقدار 2500000000000 ریال معادل 24% از حله مطالبات و آورده نقدی،سایر توشه ها که به سمت نقشه تامین لااقل و حداكثر سرمایه پایه شرکت های بیمه اتکایی و تقویت انرژي و صحت فرم مالی.

تمثيل: کفرا(شرکت توليد های نسوز ایران): روشن سازی مدخل سرپوش مورد بغاز فروش زمین زيادي کارخانه و نیز کماکان پیش بینی منفعت كل حصه برای سال95 ثابت قدم است.
 
تمثيل:قمرو(شكر مرودشت): صدور مجوز افزایش سرمایه شرکت از ميزان بلوغ 120 میلیارد ریال به مقصد براي ميزان بلوغ 200میلیارد ریال معادل 67درصد از مكان منفعت مشحون به منظور با نقشه تنقيح قالب مالی،محافظت سرمایه تو گشت و تاوان خرج سرمایه گذاری های عاقبت شده است.
 
رمز:وبهمن(شرکت سرمایه گذاری برف): كارسازي وجو ه محصول سرانجام از فروش حق رجحان بهره گيري نشده و قسمت بخش بهر بي تجربه از ازدياد دارايي از طریق كوه راه دروا بانک صادرات توزیع خواهد شد.
 
سمبل:قشهد(شرکت انگبين): زلال سازی شرکت مدخل سرپوش موقع اینکه منفعت تمام نصيب بيم عهد اندازه شده برحسب میزان چغندر مصرفی درون سمت می باشد و هیچ وضع تغییری دروازه اندر میزان چغندر دریافتی یا قیمت محصولات عاقبت نشده است.
 
رمز: وسپه(شرکت سرمایه گذاری جند): اعلان بابت صيقل بهاي فروش حق اولويت هاي بهره گيري نشده سهامداران با بازگشت به سوي یکی از كوه راه دروا بانک فوج و با عرضه کارت ملی و کد سهامداری  برازنده دریافت است.
 
تمثيل:ثتران(شرکت دارايي گذاري مسکن تهران): خوبي بالذات تصمیمات جمعيت عمومی بالا العاده تاريخ نويس 1394/04/06  و صورتجلسه هیئت مدیره تاريخ نويس 1395/01/24 افزایش سرمایۀ شرکت از پول 1,000,000 میلیون ریال به مقصد براي‌مقدار 1,200,000 میلیون ریال ( از مقام مطالبات و آورده نقدی وجه اندازه 200000 میلیون ریال ، ) دروازه اندر تاریخ 1395/07/07 باب منبع محل رجوع عالم مندرج كتابت شرکت ها به منظور با درج رسیده است.
 
رمز:کرمان(شرکت نقدينه گذاري عمران و نضج استان کرمان ): آگهی فراخواني خواندن به قصد جرگه عمومی عادی سالیانه نوبه دوم شرکت برای دوازده ماه) (عصر) مالی منتهی به سمت 1395/03/31 که باب زمان 14:30 نهار پنج شنبه ناقل تاريخ 1395/07/29 درمحل کرمان-ابتداي بلوار جمهوري اسلامي-سرا سوداگري صنايع ومعادن کرمان-سنخ دوم -تالار کنفرانس تعداد 2 برگزار میگردد.

صدور مجوز افزایش سرمایه67درصدی یک قندی

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *