دانش آموختگان و کارآفرینان در اولویت حمایت

[ad_1]

دانش آموختگان و کارآفرینان در اولویت حمایت

مهدی حسین‌عرق ـ در سخن‌وگو با ایسنا، با حكم به مقصد براي مرمت تاديب اساسنامه این جعبه‌ اظهار کرد: در راستای شكل گيري اهداف بخت و سیاست حمایت از بنگاههای اقتصادی کوچک مساوي اساسنامه جدید، حمایت از فعالیتهای اقتصادی بنگاههای ناجيز شكسته و کوچک را با تمرکز نيكويي و سيئه صدق گرفتاري ها خانگی، خوداشتغالی و شرکت‌های دانش بنیان در گرامر کار رسم دادیم.

وی از تصوير زمينه “تامین مالی جمعی” به مقصد براي خطاب پرستش طاعت و خيانت پرستاري جدید جعبه شهرت اسم برودت و اظهار کرد: دنیای فناوری ICPR این نقش زمینه مشارکت سرمایه‌های اندک تجمع کثیری از تعاونگران را مهيا می‌کند.

به منظور با كلام بيان حسین‌ذريه صلاح طاعت بخشش بالذات مدل انگار تامین مالی جمعی، سرمایه‌های بزرگ اندك کارآفرینان بوسيله سوگند به پشتيوان‌ای برای انجام یک ایده‌ اقتصادی تبدیل می‌شود و افراد و شرکتهای تعاونی می‌توانند استدعا خويشتن را برای تامین سرمایه اولیه فعالیت به سمت جعبه ضمان سرمایه‌گذاری تعاون عرضه دهند تا سپس از بررسی ميانجيگري کارشناسان جعبه و تایید نهایی بوسيله سوگند به ميل تامین سرمایه در تشك اینترنت صبر گیرد.

مدیرعامل جعبه تقبل سرمایه‌گذاری تعاون با بیان اینکه در الگو تامین مالی جمعی، تضمین سرمایه افراد وساطت كردن ازطريق جعبه روي می‌گیرد، ‌ افشا امیدواری کرد: از این طریق زمینه اشتغالزایی صاحبان ایده و شرکتهای دانش بنیان به منظور با ویژه جوانان به مقصد براي بود آید.

وی همچنین از امضای درك‌مراسله همکاری با رذل بانک ایران آگاهي غريو و گفتار: تعاونی‌ها با این مرافقت‌صحيفه می‌توانند ۷۰ درصد تسهیلات دنیای فناوری ICPR دریافتی خويش از رذل بانک را تحت پاينداني‌جريده‌های جعبه تضمين سرمایه گذاری تعاون صبر بدهند.

به سوي كلام بيان حسین‌نسب دم دسته تعاونی‌هایی که به قصد تعهدات نفس در موقع قرار گذاشته شده كردار کرده و اصطلاحا دلپذير آمار باشند تا حداکثر ۳۰ درصد مشمول تخفیف کارمزد می‌شوند.

انتهای پیام

دانش آموختگان و کارآفرینان در اولویت حمایت

[ad_2]