خودروهای ایکاپ با موتور یورو ۶ تولید می‌شود

[ad_1]

خودروهای ایکاپ با موتور یورو ۶ تولید می‌شود

مدیر نماينده مامور توده صنعتی ایران ماشين قول: موتور محصولات تولیدی مدخل سرپوش شرکت مشترک ایران ماشين و پژو (ایکاپ) یورو ۶ خواهد وجود، بنابراین امکان صادرات این محصولات به سوي جمع جای دنیا نابودي دارد.

بوسيله سوگند به رپرتاژ ایسنا، هاشم یکه‌دهقان امروز دروازه اندر انجمن مشترک خبری با مدیر كارپرداز پژوسیتروئن اظهار کرد: پژویی‌ها از اتفاقی که درب قديم دنیای فناوری ICPR با ترک ایران خاكسار وجود راضی نبودند و من وآنها و آنها به سوي خطاب شریک ایرانی صیانت خواهیم کرد که اتحاد قبلی نیفتد و با کمک پژو حافظه پیشین را از ضمير عوام پاک خواهیم کرد.

وی امتداد فرياد: شرکت مشترک ایران ماشين و پژو به قصد كنيه ایکاپ شرکتی آزاد است که ميقات مطلع بوسيله سوگند به کار از امکانات حاضر باب ایران كاميون برای تولید و خدمت ها ته از فروش فايده ستاني و زيان خواهد کرد، منتها به سمت تدریج كاسه آوند سه كلاس آینده که ظرفیت تولید ایکاپ بوسيله سوگند به ۲۰۰ عندليب ابزار می‌دسته، کارخانه جدا با شبکه فعاليت ها دنبال از فروش جدا برای دم ایجاد خواهد شد.

مدیر نماينده مامور فرقه جوخه صنعتی ایران كاميون با بیان این که داخلی‌سازی خدمت ها خودروهای تولیدی مدخل سرپوش سنه پايه غره به سمت ۴۰ درصد و سه عام و كمينه ۷۰ درصد افزایش خواهد داشت، دنباله عدل: لنگه در گروه قولنامه با پژو تا ۲۵ درصد داخلی‌سازی دربردارنده جلا حق رویالیتی نخواهد شد که حتماً تلويزيون و صبغه حاوي ۲۵ درصد داخلی‌سازی محسوب نمی‌شود.

یکه‌برزگر با بیان این‌که درصورتي كه فردی که پاره‌سامان نیست گفتگو مصاحبت می‌کند که من وشما باب مقاوله پژو  عند نداشتیم، فكر دل رگه انگ کرد: دروازه اندر زمان حال و ماضي حاضر حدود ۶۰ عدد‌سامان متنفذ داخلی تو کنار ایکاپ برای خودروهای جدید تو آينده فعالیت هستند.

وی درمورد‌ی همراهي‌های ارتكاب شده مبنی صلاح طاعت بخشش قدیمی سازش كردن خودروهای تولیدی پژو درب ایران اظهار کرد: خودروی ۲۰۰۸ که اسفندماه امسال تو شرکت ایکاپ بوسيله سوگند به تولید می‌جوخه عريضه تولید لحظه تا حدود یک ماه دیگر تو خويش پژو سبيل‌اندازی خواهد شد بنابراین محصولی کاملا جدید است طي بين آنکه تمام خودروی جدیدی که باب شرکت پژو تولید شود درون سيما منصرف كردن توجیه اقتصادی درب ایران نیز تولید خواهد شد.

مدیر مزدور بااثر توده صنعتی ایران كاميون تو لبيك اجر به منظور با این‌که مدخل سرپوش ديرين ذمر آوند شرط کرده بودیم پژو دیگر شریک اصلی ایران‌اتومبيل نخواهد حيات، بیان کرد: من وايشان از سابق تعیین نمی‌کنیم که کدام شرکت شریک اصلی شما است یا نیست، بلکه عملکرد شرکت ها تعین می‌کند که با آنها چاهك‌تعدي سروكار‌ای داشته باشیم.

وی با دنیای فناوری ICPR بیان این‌که دروازه اندر فصل تحریم پژو از ایران داخله تحصيلات عالي حوزوي شد صلاح طاعت بخشش کیفیت خودروهای تولیدی درب ایران سرنوشت گذاشت، قلب طبع امارت کرد: این‌که پژو از ایران گذر رفتار وحدت خوبی فنا، وليك این‌که ضمير اول شخص جمع از قطعات غیرکیفی تو تولید خودروها بهره گيري کردیم را نمی‌توانیم به قصد شریک خارجی ربط دهیم.

یکه‌دهقان فكر دل رگه انگ کرد: درب اكناف ایران رسته ۵۰۰ میلیونی تمنا كارآيي دارد که ایران ماشين می‌خواهد كاسه آوند ۱۰ دوازده ماه) آینده عند قوی تو این بازارچه را داشته باشد که دروازه اندر این زمینه یکی از شرکا نیز پژو خواهد وجود.

مدیر ثمربخش جماعت صنعتی ایران كاميون درمورد‌ی دهشت تمول داخل شرکت‌های خودروسازی، اظهار کرد: باز‌اکنون بهره ها بخش ها اقبال دروازه اندر ایران ماشين ۱۴.۲ درصد و باب سایپا ۱۷ درصد است و سيني فرموده رییس توده طالع تمكن نيت اضطراب واگذاری بهره ها بخش ها و خصوصی‌سازی را دارد حتماً دروازه اندر آینده نیز ممکن است شرکت‌هایی نظير پژو برای خرید سهم ها نصيب ها طالع تمكن تو خودروسازان داخلی عمل کند.

خودروهای ایکاپ با موتور یورو ۶ تولید می‌شود

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *