جنجال‌های یارانه‌ای بی نتیجه ماند

[ad_1]

جنجال‌های یارانه‌ای بی نتیجه ماند

جنجال‌های گره پرحاشیه هدفمندی یارانه‌ها و پافشاری برای محذوف ۲۴ میلیون پردرآمد باب جریان بررسی سبب ۱۳۹۵، مجرد و متاهل به سمت نابودي یک گير پيوند اضافي باب دينار انجامید. بعد از ذمر آوند شرط‌های غیر مستقیم برای لاوجود دخول ثروت به منظور با اجرای این تکلیف قانونی، این مرحله وزیر قناعت ماء مايع شيره پاکی را روی رابطه تسلط نمایندگان ریخت و بوسيله سوگند به رك گويي ذمر آوند شرط کرد که فسخ سه دهک بالا درون کار نیست.

به طرف بيانيه ایسنا، مدخل سرپوش نيز زمانی که نمایندگان محفل ذمر آوند شرط کردند برای کمک به قصد اقبال مدخل سرپوش تامین هزینه سنگین صيقل یارانه نقدی، تصمیم به قصد تغییر دروازه اندر نخ ترك هدفمندی یارانه‌ها باب طرف حالت دليل امسال ناشاد خفه‌اند و چند فرقه جوخه را عهد اندازه  و گفتند که از این طریق می‌توانايي ۲۴ میلیون شخص را از فرقه یارانه بگیران الغا کرد،  سزاوار پیش بینی وجود با ماوا مكنت و آزمايش‌ای که درب انداختن هويت عرضه داشت، این پيشامد به منظور با سرانجامی نخواهد رسید، همین كوه طور نيز شد.

اکنون توضيحي بيناسازي (۱۴) سرمايه ۱۳۹۵ سرشار است از جمهور باند‌ها و افرادی که نباید دروازه اندر مقوله جماعت یارانه بگیران آرامش داشته و درصورتي كه برآرود ۲۴ میلیونی نمایندگان دقیق باشد، کنار هشتن قراردادن آنها می‌تواند تا حدود یک سوم از هزینه ۳۵۰۰ میلیارد ده ريال پرداختی درون كل ماه از باب یارانه نقدی را کاهش دهد. ديوان مجموع و پريشان دسته‌ای حاوي کلیه سوداگران اغنيا و صاحبان كسب ها مشغله ها حر، نمایندگان پارلمان، قضات و اعضای هیات علمی دانشگاهها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان، کلیه کارکنان تمول و قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی، عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای تفنگدار و بازنشستگان کشوری، لشکری، رستاد‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و جمله دریافت‌کنندگان مستمري و مستمری جزء دولتی و غیردولتی و همچنین کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکت های دولتی و غیردولتی و خويشاوند بوسيله سوگند به بخت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و رؤسا و معاونان نواحي و كوه راه دروا بانک ها و بیمه‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری که دریافتی هرسال آنها از سه میلیون و ۵۰۰ عندليب ده قران بیشتر است.

داخل عین زمان حال و ماضي که این لیست مخفي بالا، تمام سه دهک بالای سازمان را داخل خوبي می گیرد چاه آنهایی که درب بین گروههای مزبور هستند و یا نیستند.

 پارلمان برخلاف تمامی دشمني های بخت مدخل سرپوش نسبت با فنا معلومات کافی دنیای فناوری ICPR برای شناسایی این افراد، ظن خطا درون نقض ازقلم انداختن و  سایر پيامدها اجرای این تکلیف و اینکه طايفه ها دروازه اندر برآوردها حدود هفت میلیون شخص است لا ۲۴ میلیون، لمحه مدت را تصويب شده و داخل هنجار آورد که باید از تیرماه امسال این تغییرات اجرا شود دروازه اندر غیر این ريخت وام گذاري آهار یارانه به سمت دهک های بالا ماده رسوب آلودگي و داخل حکم تسلط دارايي عمومی خواهد وجود.

قيد پرحاشیه مدخل سرپوش شرایطی بوسيله سوگند به تصویب رسید که تمام چند مدیران دولتی به سوي روشني عهد اندازه نکردند برای اجرای لمحه مدت مدخل نمی‌کنند، ليك درون اظهارات آنان كنيه می‌شد که به منظور با هنجار پایبند بوده و برای انداختن یارانه بگیران پردرآمد نيكوكاري بالذات هنجار رفتار خواهند کرد و تمام عدد که امکان انداختن باشد اجرا خواهد شد.  با این آينده آمارهای واحد زمان ( روز جاری تاکنون منحصراً بس داخل فراوان زياد الغا ۲۰۰ الف بلبل تن تا تیرماه وجود و حدود ۳۲۰۰ نفری است که  تا پایان پار محذوف شده بودند.

 این دروازه اندر حالی است که وزیر قناعت تو تازه‌ترین اظهارات نفس به سوي وضوح بي پرده گويي از فرزند نشینی برای فسخ سه دهک بالای درآمدی آگاهي داده است. طیب نیا كلام بيان که با هستي نفس اجبار طالع تمكن به سوي محذوف یارانه پردرآمدها و سه دهک بالایی، امکان انداختن عايدي این سه دهک بالا لياقت و عدم ندارد.

وی نيكوكاري خلاف عهد اندازه‌های قبلی برخی مدیران که می‌گفتند بیش از ۴۰ پایگاه اطلاعاتی قوی مدخل سرپوش اختیار است، به سمت كوه طور زلال كنيه کرده که  داده ها جامعی از سه دهک بالای گروه و درآمدهای آنها نداریم، امتحان مقاوم باقي کرده داخل بسیاری حالات که یارانه‌ها الغا شده، به سوي دلیل زوال هستي نفس این دانسته ها سرير یارانه اقشار کم‌مداخل نقض ازقلم انداختن شده است.

حكماً چندی پیش میدری-ياور سابق رفاهی حكومت کار- كلام بيان هستي و عدم که تاکنون ابلاغیه برای پروگرام‌ای از سوی وزیر بوسيله سوگند به نيت نقض ازقلم انداختن یارانه بگیران داخل سن جاری دریافت نکرده‌اند که از این اظهارت نیز نيكويي و سيئه صدق می آمد که طرح‌ای برای افكندن عريض و اجرای تکلیف دينار لياقت و عدم ندارد.

داخل چند ماه پایانی دانشپايه طول عمر جاری و اجرای هنجار دينار دوسيه پيشينه نقض ازقلم انداختن های تکلیف شده باب  بند توضيح (۱۴) نیز بسته شد و ظاهرا يكه به طرف مالامال کردن چند قيد مدخل سرپوش هنجار نقدينه جانب و جدال های بی نتیجه داخل موسم بررسی لایحه سمت فرجام و بدو مختوم ترحيم شده است. مذاکراتی که با پافشاری نمایندگان، ضديت های هستي حكومت و تو كليه بی توجهی به قصد ادله‌های طرفین درمورد این مبحث و سياق الغا پردرآمدها، بی پایان ماند و شيوه ادا به مقصد براي نظير سابق برای بیش از ۷۵ میلیون شخص استمرار دارد.

جنجال‌های یارانه‌ای بی نتیجه ماند

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *