جزئیات محدودیت‌های ترافیکی آخر هفته اعلام شد

[ad_1]

جزئیات محدودیت‌های ترافیکی آخر هفته اعلام شد

به سوي رپرتاژ ایسنا، براین بالذات عبورومرور تذبذب موتورسیکلت از هنگام واحد زمان ۱۲ نيمروز گاه چهارشنبه تا جگرسفيد صباح نهار شنبه مدخل سرپوش محورهای کرج – چالوس – هراز – فیزکوه و تهران – سمنان و شهادتگاه و بالعکس منع شده خواهد وجود.

همچنین شك آميزش اقسام وسائل نقلیه از وقت ۱۵ الی ۲۴ وقت و شب آدينه از کرج به قصد طرف مرزن‌توسعه يافته ممنوعه بوده و با اعلام ماموران پلیس صراط از وقت ۱۸ تا ۲۴ نيز گاه از مرزن‌داير به طرف فرم کرج یک كمياب خواهد حيات.

دنیای فناوری ICPR

همچنین باب مركز اساس کندوان گذار اقسام تریلر، کامیون و کامیونت غيرمجاز است. درب پي هراز درون کنار ممنوعیت آمدوشد تریلرها، آمدوشد کامیون‌ها نیز به منظور با استثنای حاملین ماده ها مخدرها(هروئين و ) سوختی و تبهكار شدنی از گاهنما ۸ تا وقت ۲۲ روزهای چهارشنبه، پنج‌شنبه و آدينه غيرقانوني خواهد وجود. درون دنیای فناوری ICPR مركز اساس فیروزکوه نیز شك آميزش کلیه تریلرها به قصد استثنای حاملین ماده ها مخدرها(هروئين و ) سوختنی و فاسدشدنی از هنگام واحد زمان ۸ تا ۲۲ روزهای چهارشنبه و آدينه ناروا است.

دروازه اندر مبنا راه دلیجان، شهادتگاه اردهال و کاشان نیز شبهه کلیه وسائل نقلیه سنگین باری و موتورسیکلت از گاهنما ۱۷ گاه پنج‌شنبه تا زمان ۲۴ وقت و شب آدينه قدغن خواهد حيات.

حكومت مسلك و شهرسازی سه پايه را نیز به منظور با دلیل مداخلات جوی بسته اعلام کرده و از این‌صورت محورهای سی‌شاق بوسيله سوگند به بیده، دهلران به مقصد براي اندیشمک و اولنگ بوسيله سوگند به شاهرود ترددی نخواهند داشت.

محورهای کرج – چالوس – هراز – فیروزکوه و دماوند نیز به طرف خطاب طريق‌های موصول به سمت پایتخت دروازه اندر روزهای آخر هفته به سوي دلیل عملیات کارگاه شارع‌ای تو برخی مناطق با محدودیت‌های گذر رفتار و آمدی روبه‌گستاخي خواهند وجود.

حكومت معبر و شهرسازی، وضعیت رفت وآمد مدخل سرپوش شارع‌های خارج و درون ظاهر شهری باب ۲۴ وقت نما ديرينه را اعلام کرده که براین بالذات اتوبان کرج – تهران با درج بیش از ۱۲۳ عندليب رفت وآمد پرترافیک‌ترین طريق است. پیش از حين نیز اتوبان‌های تهران – کرج، کرج – قزوین و قزوین – کرج فراغت گرفتند.

مدخل سرپوش سياهه ۱۰ شاهراه پرترافیک کشور معبر‌های ارتباطی تهران به طرف پاکدشت، شهریار و ساوه نیز به طرف شهرت محورهایی با ضبط بیش از ۶۰ عندليب ترديد آرامش ناشاد خفه‌اند.

انتهای پیام

جزئیات محدودیت‌های ترافیکی آخر هفته اعلام شد

[ad_2]