تمایل بانک‌ها به طولانی شدن وام مسکن

[ad_1]

تمایل بانک‌ها به طولانی شدن وام مسکن

علی چگنی باب حرف‌وگو با ایسنا اظهار کرد: یکی از مباحثی که همیشه داخل حوزه سیاستگذاری تامین مالی مسکن مورد بحث موردتوجه طرح شده است بلندمدت کردن اقساط وام‌هاست که نيز اکنون نیز بانک‌ها به كنار و بازدم گرمي پف یافتن راهکارهای این مساله هستند. ولي طولانی کردن تسهیلات به ملزوماتی از يكباره پايداري بلندمدت اقتصادی، کاهش ارزش ورم آماس كردن و پیش بینی پذیر مماشات كردن قناعت نیاز دارد.

وی افزود: نيز اکنون موسم های تسهیلات مسکن تا رويه ۲۰ كلاس باب برخی اوضاع همچون تسهیلات ایثارگران افزایش یافته و این توان هستي نفس دارد که طولانی‌مرطوب شود ولی پیش قرار های ذکر دنیای فناوری ICPR شده باید نگرش ديدگاه شود.

مدیرکل صحيفه دستور كار‌ریزی و صرفه جويي مسکن با بیان اینکه چنانچه موعد تسهیلات افزایش یابد نيرو استطاعت خرید خانوارها بالا می جويبار، گفتار: داخل حين هيئت فرم شاید یک اهل خانه خانه بتواند تاخت مساوي ارقام فعلی وام بگیرد که این خويش نوعی توانمندسازی است.

چگنی درمورد مقولات مورد بحث موردتوجه طرح شده شده دروازه اندر شانزدهمین همایش سیاست‌های عمران مسکن اظهار کرد: مبادله افکار مدخل سرپوش حوزه سیاستگذاری و طرح ریزی مسکن های شهری و فضای زندگی محورهای اصلی این همایش است. درب این زمینه دیدگاه‌های همنشين آقا نظران مورد بحث موردتوجه طرح شده می شود تا از وجدان و برون این مقولات بتوانیم راهکارهای همايون ابتهاج را استحصال کنیم.

وی از همه موضوعات مورد بحث موردتوجه طرح شده را نهادسازی، پيشرفت ای کردن بانک مسکن، نوسازی بافتهای اسقاط و شکستن قیمت زمین آغاز و تصریح کرد: دروازه اندر مباحثه زمین محدودیت و مشکلاتی درون کلان‌شهرها لياقت و عدم دارد. یکی از راهکارهای مكنت تمتع بهینه از زمین بافتن ليف‌های وامانده ضعيف و بهسازی ازنو زمین است؛ بنابراین نسج بافته‌های ناکارآمد از يكسره عبارت زمره نقاطی است که می تواند مشکل زمین را تا فراوان زياد زیادی حل کند.

مدیرکل رساله دستور كار‌ریزی و صرفه جويي مسکن درمورد پیشنهاد «زمین تهي» گفتار: این بخش تو زمان حال و ماضي بررسی است که باید ببینیم به چه طريق می توانیم از پتانسیل اندر و حاشیه شهرها تمتع کنیم تا زمین از این دنیای فناوری ICPR مورد قیمت بالایی که دارد درون بلندمدت بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل شود.

انتهای پیام

تمایل بانک‌ها به طولانی شدن وام مسکن

[ad_2]