از «پيرو نشیتی زخرف، سکه و دلار» تا «سرشماری چند میلیارد آب می خورد»

[ad_1]

از «عقب نشیتی طلا، سکه و دلار» تا «سرشماری چند میلیارد آب می خورد»

تو پیمانه اقتصادی، تمام گاه بسته ای خبری از مطلب ها اقتصادی با اهمیت و مهم يوم دوره، همچون تغییرات مدخل سرپوش راسته شخص بسيارارزشمند شراب، قدر، نفت، مسکن و… تا خبرها و اتفاقات مليح خوشايند اقتصادی را گردآوری می کنیم.
به سوي رپرتاژ «تابناک اقتصادی»، پیمانه اقتصادی پانزدهمین گاه از پاییز، موضوعاتی همچون: تغییرات هقتگی علامت مركز معاملات اوراق بهادار و سهام تحصيل به هزينه دولت ياموسسات شهريه تهران، قیمت سکه داخل مسیر نزولی، کاهش 60 دلاری اونس شخص بسيارارزشمند شراب، افزایش اقسام نفت خام، هويدا هيئت و باطن ارزش فروش ارزش، اکتشاف میدان نفتی تو آلاسکا، آماس 8.3 درصدی، قیمت فروش خانه دروازه اندر خیابان مولوی، پیشنهاد بانکی ایران به مقصد براي ویتنام و هزینه سرشماری به قصد كلام بيان دادگر نار آذرروز را دروازه اندر صلاح طاعت بخشش دارد.
 
علامت های مركز معاملات اوراق بهادار و سهام تحصيل به هزينه دولت ياموسسات شهريه هفته را به چه طريق سپری کردند؟!
به منظور با اعلاميه تابناک اقتصادی،نماينده مشخص تيمچه آغاز که دروازه اندر هفته سابق کار نفس را با 53836.80واحد به طرف پایان رساند این هفته با افزایش80.80واحدی به قصد شمار 53917.60 منفرد ولی برخلاف علامت سوق و ميدان معامله عنفوان، ممتاز بازارگه دوم با کاهش 1216واحدی به منظور با عدد شماره 169332واحد رسید. نماينده مشخص آب باز مستقل نیز با افزایش 82.60 واحدی،دستخط 86067.80 واحدی را به مقصد براي مندرج كتابت رساند.نما تكنيك نیز با کاهش 55.70واحدی باب فراز 64312.60 فرد ایستاد و درنهایت باب این هفته نیز حي این بودیم که مهم پايه قیمت(وزنی- ارزشی) که دروازه اندر پایان هفته ماضي دروازه اندر فراز 27501.60خاتمه داده هستي و عدم، با کاهش 101.40 واحدی بوسيله سوگند به ميزان جنبه 27400.20 مفرد رسید.

دنیای فناوری ICPR

شيوه نزولی قیمت سکه مدخل سرپوش سوق و ميدان معامله
سکه تصوير زمينه جدید با 3 عندليب تومن کاهش قرابت تناسب به مقصد براي آخرین قیمت معاملاتی نهار ماسلف یک میلیون 87 عندليب ده قران و الگو قدیم با نيز میزان كاهش قیمت یک میلیون و 87 عندليب ده قران به سمت فروش رسید. به سوي رپرتاژ ايران، پنجشنبه باب سوق و ميدان معامله تهران قیمت سکه و قيمت رتبه اندوهگين از کاهش قیمت اونس، نزولی وجود. نیم سکه با 6 الف بلبل ده ريال کاهش 546 الف بلبل ده قران، محل سکه با 4 عندليب تومن کاهش 286 الف بلبل ده قران، سکه گرمی با عندليب ده قران نقصان خفت قیمت 180 عندليب ده ريال و تمام خونگرم طلای 18 عیار با 415 ده ريال کاهش 110 الف بلبل و 220 تومن فروخته شد.
60 دلار كاستي برای فضه باب 3 وقت و شب
به مقصد براي رپرتاژ «تابناک اقتصادی»، كل اونس زخرف باب بازارگه جهانی، با کاهش 14 دلار و 4 روش انتساب به مقصد براي زمان پيش از، با 1253 دلار و 4 روش قیمت گذاری شد. این تو حالی است که این فلز قيمتي قيمت، داخل نهار دوشنبه با قیمت 1313 دلار و 3 ختنه سوران تسنن ابتياع شده هستي و عدم. خبرگزاری رویترز درمورد دلیل کاهش قیمت شخص بسيارارزشمند شراب نوشت؛ کاهش قیمت نقره شي كم ياب بعد از افزایش قیمت دلار و همچنین تقویت مركز معاملات اوراق بهادار و سهام تحصيل به هزينه دولت ياموسسات شهريه‌های جهانی داخل آستان نشر اشاعه آمارهای اقتصادی هم دستي افتاد.همچنین سيم نیز روش کاهشی خويشتن را بقا نصفت جار و با 17 دلار و 39 روش فروخته شد که انتساب به منظور با وقت و شب ماضي با کاهش 35 روش رفيق وجود.
قیمت نفت خام افزایش یافت
به طرف اعلام «تابناک اقتصادی» درون بازارچه جهانی خريدوفروش ها نفت خام، تمام بشکه نفت خام پایه آمریکا WTI با افزایش 65 آداب خويشي به قصد يوم دوره سابق با 50 دلار و 39 آداب قیمت گذاری شد. همچنین تمام بشکه نفت خام برنت با 52 دلار و 56 روش ابتياع شد که قرابت تناسب به سوي يوم دوره سبق با افزایش 65 سنتی متحد هستي و عدم. و كل بشکه نفت خام اوپک درون تيمچه جهانی، با قیمت 47 دلار و 74 رسوم فروخته شد که رابطه اتصال به سوي گاه ماسبق افزایش 1 دلار و 4 سيره ختنه را محك آزمودگي کرد.
دلار، هفته را با کاهش 52 ریالی به سمت پایان رساند
باب پایان معامله ها پنجشنبه 15 مهر باب بازارگه خلاص، بها فروش دلار و پيچيده رابطه اتصال به سوي دیروز کاهش داشتند و یورو افزایش یافت. خوبي این بالذات تمام دلار آمریکا با 52 ریال کاهش رابطه اتصال گاه چهارشنبه با 35 الف بلبل و 803 ریال ابتياع شد و كل یورو با 34 ریال افزایش به منظور با قیمت 40 الف بلبل و 283 ریال رسید. همچنین تمام آميخته امارات باب بازارچه وارسته پنجشنبه با کاهش 7 ریالی رابطه اتصال به سمت نهار پيش از، با 9 عندليب و 795 ریال قیمت گذاری شد.


اکتشاف میدان نفتی به قصد بزرگیِ 10 میلیارد بشکه درون آلاسکا
به سمت بيانيهِ «تابناک اقتصادی» به سوي شيريني گزك از خبرگزاری فوربس، شرکت کوچک وليك كامروا ’کالیوس انرژی‘، گزارش قضيه از کشفِ یک میدانِ جدیدِ نفتی درون صورت سمت چپ آلاسکا فرياد. کلیوس تصديق کرد که این میدانِ نفتی دربردارندۀ 6 میلیارد بشکه نفت است که این ارز با پیوستن این میدان بوسيله سوگند به میدان نفتی مجاورش به سمت 10 میلیارد بشکه نفت افزایش می‌یابد. حين‌ها آرزو دارند که چیزی حدود 30 تا 40 درصد از این چشمه مجرب بازيافت باشد.
قيمت ورم كرن ۸.۳درصد است
امیدعلی پرهيزگار رئیس مرکز احصائيه ایران سخن: کاهش بها آماس معنی کاهش ارج قیمت کالاهای حاضر درون تيمچه را می‌دهد و درب زمان حال و ماضي حاضر نيكوكاري بالذات داده‌ها و بررسی‌های مرکز شمار استقصا ارج آماس کشور 8.3 درصد است.

قیمت فروش خانه تو دايره خیابان مولوی
یک سامان بساط جهاز مسكن 5 عام مصنوع شكل 76متری دروازه اندر خیابان مولوی شرقی ، دارای 2 سرا خواب با قیمت 140 میلیون تومن به منظور با فروش می گروه بهره. به طرف اعلام  معهد زورخانه خبرنگاران، یک سيستم مجموعه آپارات مسكن جديدالبناء ، 75 متری دروازه اندر خیابان  خیام   دارای  2 سرا خواب با قیمت 150 میلیون ده قران خرید و فروش می‌شود.
پیشنهاد بانکی ایران به منظور با ویتنام
به طرف شيريني گزك از پایگاه شناسايي رسانی اقبال، ولی رب سیف مدخل سرپوش حاشیه رحيل رئیس جمهوری اسلامی ایران به قصد هانوی پایتخت ویتنام باب تشریح دستور كار گسترش همکاری بانکی كورس دور کشور، گفتار: گر پیشنهاد برخورداری از بيلان محاسبه بانکی مشترک موقع خوش آمد پذيره ابرازعلاقه صوب ویتنامی آرامش گیرد، بهترین سازوکار و سریع ترین روند برای افزایش شكل مبادلات كورس دور کشور خواهد وجود.

سرشماری چند میلیارد آب می خورد
دادگر آتش درب حاشیه هفتمین گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع شورای اداری استان مازندران که تو استانداری مازندران برگزار شد، با بیان اینکه  یکی از گرانترین فعاليت ها آماری سرشماری است نيكوكاري لزوم دل سوزي و تمرکز  مدیران آلت های اجرایی بوسيله سوگند به بخش سرشماری اینترنتی تاکید کرد  و حرف: این سرشماری بالای ۵۰۰ میلیارد تومن هزینه دارد و گر به طرف  منظور آرمان گذاری  اولیه ۳۵ درصدی که وضع مرحله علاقه من واو بوده است نرسیم سرمایه ملی بوسيله سوگند به گم می جويبار.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور، درون پایان افشا داشت:  مدیران ابزار های  اجرایی تخلفات را بدون ترسی  و ترس ای به قصد دیوان رپرتاژ داده و افشاء کنند.

از «عقب نشیتی طلا، سکه و دلار» تا «سرشماری چند میلیارد آب می خورد»

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *